Gezamelijke besluitvorming

Een Besloten vennootschap onder coöperatie heeft een ledenvergadering of ledenraad en daarnaast een bestuur. Hoe functioneren die twee samen samen en hoe kom je op de beste manier tot een besluit? Hoe overbrug je de afstand tussen het beleid en uitvoering en welke rol spelen governance en leiderschap daarin? Coöperaties benutten niet altijd het volle potentieel van hun leden, waar het gaat om ervaring, kennis, belang en ideeën. Dit is zeker het geval bij grote coöperaties.

Potentieel benutten van leden

Traditionele rechtsvormen benutten niet altijd het volle potentieel van hun leden, te denken aan ervaring, kennis, belang en ideeën. Zeker in grote coöperaties. En dat is niet stimulerend voor de commitment en betrokkenheid. Daarnaast komt het de kwaliteit en uitvoering niet ten goede.

Deze zes maatregelen dragen bij om de -op papier- democratische structuur in praktijk te brengen:

1. Beperk het aantal regels en voorkom willekeur
2. Duidelijke domeinen en kaders
3. Faciliteer ledenraadsleden om actief in gesprek te zijn met ‘hun’ leden
4. Transparante en doelgerichte verkiezingen
5. Geef ruimte voor eigen belang (en verschillen)
6. Organiseer regelmatig kritische debatten

In de sociocratie kunnen pluspunten van een duidelijke hiërarchie in de uitvoering bewaard blijven en de nadelen gecorrigeerd worden met consent. De structuur waarbinnen we samenwerken heeft grote impact op de manier waarop we samenwerken. Statuten zijn daarom van groot belang en ook spelregels en vaardigheden voor organisatie- en besluitvorming.

Democratie en Consent

Democratie betekend voor veel mensen dat de meerderheid besluit wat we gaan doen. De minderheid krijgt niet haar zin. Dat is niet zo erg als dit steeds een andere groep is, maar als steeds dezelfde mensen aan het kortste eind trekken, gaan ze zich terugtrekken of verzetten en ontstaat er teleurstelling, spanning en frustratie bij alle partijen. Bovendien benut je niet het potentieel van alle leden, die verschillende kennis, ervaring en ideeën kunnen inbrengen. Omdat gelijkwaardigheid voor veel coöperaties belangrijk is, biedt het consentbeginsel vaak een uitkomst.

Consent besluitvorming zorgt er voor dat je de verschillende kwaliteiten optimaal benut. Het stimuleert creativiteit en wendbaarheid omdat het ruimte geeft aan verschillende belangen, zonder één partij meer macht te geven. Consent betekend “geen zwaarwegend (beargumenteerd) bezwaar”. Ik kan jou ruimte geven om te doen wat voor jou belangrijk is zonder dat het is wat ik wil, omdat ik er ook geen zwaarwegend bezwaar tegen heb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *