De kernvraag: waar zit het probleem?

De kernvraag: waar zit het probleem?

Wat is er dan belangrijk om te inventariseren? Waar zitten de grootste knelpunten? Wat zijn een aantal mogelijke oplossingen? Denk aan communicatiestijl, financieel inzichtelijk maken en zekerheid bieden of mensen uitdagen het lange termijn perspectief in te zien. Vaak is al veel op te lossen met het maken van onderling duidelijke afspraken en afbakeningen. 

Ieder lid is waardevol

Laten we er voor het gemak even vanuit gaan dat een coöperatie gebaat is bij alle soorten ledenbijdragen. Hiermee is een lid wat minimaal wil bijdragen net zo goed waardevol als een lid wat hard wil rennen om de organisatie naar een hoger plan te brengen. Zonder leden is de coöperatie leeg, dus je moet je leden net zo koesteren als je klanten. En de coöperatie ontleent haar waarde ook aan de kennis en het netwerk van de leden. 

Als je de leden ook als een soort klanten ziet, wat hebben ze dan nodig? Sommige leden willen enkel opdrachten via de coöperatie verwerven. Andere leden verwachten daarnaast ook wat kennisdeling en peercoaching met mede-leden. En uiteraard zijn er leden die dit alles overzien en meer initiatief willen tonen in de ontwikkeling van nieuwe producten. Of die door actieve verkoop en marketing de organisatie willen helpen groeien.

Motiveren door onderscheid te maken

Wat is het nut van het onderscheiden van verschillende ledentypen? Alle varianten, verschillende drijfveren en inzet van leden wil je waarderen, want je hebt ze allemaal nodig om slagkracht en innovatie te bereiken. Het is dan raadzaam een onderscheid aan te brengen tussen hetgeen een lid wil bijdragen en daar een waarderingssysteem aan te koppelen. Zo ontstaan er geen scheve gezichten op het moment dat een lid minder bedraagt dan de ander want men wordt gecompenseerd voor de eigen bijdrage. 

Stimuleert dit het eigen belang boven het collectieve? Ja, op zich wel, maar het motiveert ook de individuele leden. Het is alleen zaak hierop te anticiperen ten behoeve van het collectieve belang: iedereen in zijn kracht en enthousiasme laten bijdragen. Hoe groot of klein die bijdrage ook is.

Hoe pak je dit nu aan?

De Coöperatie expert kan jullie helpen met de ontwikkeling van dergelijke lidmaatschapsstructuren, waarbinnen rechten en plichten oplopen naar rato van de bijdrage. Denk aan gradueel hogere afdracht, naarmate de bijdrage lager is. Meer of minder aanspraak op de winstuitkering. Meer of minder stemrecht/inspraak en of gebruiksrecht van andere zaken (zoals educatie/materieel) die wel of niet toegankelijk zijn voor leden die in de buitenste of binnenste schil willen opereren. In sommige varianten leidt dit tot een statutaire aanpassing, voor de resterende spelregels voldoet een aanvulling in het huishoudelijk reglement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *